Veel gestelde vragen

Hier worden veel gestelde vragen beantwoord.
Staat u vraag er niet bij neem dan contact en stel u vraag!

 

Vragen over verzekeringen


Vraag: Valt de verzekering Manuele Therapie e.s. onder fysiotherapie?
Antwoord: Deze vorm van manuele therapie valt buiten de fysiotherapie of fysio-manuele therapie.

Vraag: Hoe krijg ik Manuele Therapie e.s. vergoed?
Antwoord: Voor vergoeding van de behandelingen of delen hiervan bent u afhankelijk van het contract dat u met uw verzekeringsmaatschappij hebt afgesloten. Elke verzekeringsmaatschappij vergoedt op haar eigen manier en onder haar eigen voorwaarden.

Vraag: Is de vergoeding volledig?
Antwoord: Sommige maatschappijen vergoeden het geheel, andere laten het aan u over en geven een “buideltje” voor therapieën. Weer andere halen het uit het fysiotherapie pakket of scharen het onder alternatieve geneeswijzen.  Hiervoor moet wel een aanvullend pakket met daarin vergoeding voor manuele therapie afgesloten zijn.

Vraag: Hoe weet ik welke vergoeding ik krijg?
Antwoord: Bekijk goed uw polisvoorwaarden om verrassingen te voorkomen. Heeft u hierna nog vragen, stel deze dan schriftelijk aan uw verzekeringsmaatschappij. Dit kost iets meer tijd, maar dan heeft u het antwoord zwart op wit.
Tip: Stuur een email en bel er direct achter aan met het verzoek tot antwoorden.

 

Vraag: De verzekeringsmaatschappij heeft vragen, wat moet ik antwoorden?
Antwoord: Vragen van een verzekeringsmaatschappij die gaan over de behandelaar (Martijn Vis of Olga Koelemij) kunnen beantwoord worden met het volgende: Martijn Vis/ Olga Koelemij is Manueel Therapeut e.s.

 • Gecertificeerd lid van de Vereniging Manueel Therapeuten (VMT)
 • Het register van Beroep in de Individuele Gezondheidszorg nummer: Martijn - 89057781204, Olga - 99062338404
 • Tevens ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie en het deelregister Manuele Therapie
 • De bovenstaande info staat tevens duidelijk op elke factuur onderaan.

Vraag: Waarom moet ik een handdoek meenemen?
Antwoord: Per persoon gebruiken we bij een behandeling meerdere handdoeken. Deze worden aangeleverd en gewassen door de praktijken waar wij de ruimtes huren. Het volledig gebruik maken van deze faciliteit is een makkelijke optie waarvoor wij toch niet willen kiezen. Omdat in de praktijk na gebruik de handdoeken in de was gaan levert dit een flinke stapel was op per dag. Wanneer iedereen een handdoek meeneemt scheelt dit per dag een compleet gevulde was trommel. Hierbij gaan we er van uit dat u uw eigen meegebrachte handdoek thuis nog even gebruikt alvorens hem te wassen. Dit scheelt per jaar z’n 300 wassen waar geen water voor gebruikt hoeft te worden en waspoeder in het milieu voor terechtkomt!

Andere vragen


Vraag: Wat gebeurt er met de rekening?
Antwoord: De rekening wordt naar u toegezonden. U dient deze direct te betalen op het aangegeven rekening nummer. Hier heeft de zorgverzekeraar niets mee te maken. Los hiervan heeft u daarnaast de mogelijkheid om het bedrag geheel of gedeeltelijk terug gestort te krijgen door het insturen van de rekening bij uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor bij de meeste maatschappijen een kopie van het origineel nodig.

Vraag: Heeft Manuele Therapie e.s. nog een andere naam?
Antwoord: Manueel Therapie e.s. wordt ook wel eens systeem v/d Bijl of de Utrechtse methode genoemd.

 

Vraag: Kan de rekening niet als fysiotherapie of manuele therapie onder de vlag van de fysiotherapie worden gedeclareerd?
Antwoord: Nee dit kan absoluut niet! In het verleden zijn leden van het VMT, die tevens fysiotherapeut waren, tegemoet gekomen aan verzoeken om onder het kopje fysiotherapie te declareren en dan twee behandelingen te rekenen. Aangezien fysiotherapie de helft van de tijd en de helft van het bedrag is lijkt dit voor de hand te liggen. Tijdens vele jaren van juridische processen zijn de therapeuten wel in het gelijk gesteld, maar is tevens aangegeven dat dit in de toekomst verboden is. Wij kunnen dus niet ingaan op het verzoek om onder fysiotherapie te declareren.

Vraag: Kan een behandeling na-reacties geven?
Antwoord: Ja, een behandeling kan na-reacties geven, dit hoeft echter niet. Sommige mensen ervaren totaal geen na-reactie, anderen veel. Het ligt voledig aan de individuele situatie hoe gevoelig uw lichaam is voor het effect van een behandeling. Het wel of niet hebben van een reactie heeft ovirgens geen voorspellende waarde op het wel of niet slagen van de behandelingen in het oplossen van uw klacht.

Vraag: Als er toch na-reacties komen, wat kan ik dan verwachten?
Antwoord: Deze reacties kunnen plaatsvinden binnen de eerste 14 dagen na de behandeling. Ze komen op en verdwijnen dan meestal binnen 3 dagen. Eigenlijk kunnen de reacties in twee categorieen worden ingedeeld, namelijk reacties die te maken hebben met actie en reacties die te maken hebben met rust.
Enkele voorbeelden van actie zijn:

 • het hebben van spierpijn, trekkend of zeurend gevoel in de spieren
 • zweetreacties, opvliegers en roodheid van de huid
 • een opgejaagd of alert gevoel
 • een beperkt gevoel in bewegen

Enkele voorbeelden van rust zijn:

 • het hebben van een gevoel van ongecoordineerdheid, dronkenmansgang, eerder geneigd zijn tegen dingen aan te lopen of omver te stoten
 • koudereactie, wit worden van de huid of kippenvel
 • een slap, zwaar, onspannen en loom gevoel met de neiging tot slapen
 • ongeconcentreerd of dromerig zijnVraag: Wat moet ik doen wanneer ik een na-reactie heb?
Antwoord: Het belangrijkste is om de activiteit die u aan het doen bent aan te passen aan wat uw lichaam opdat moment aangeeft. Beweeg wel rustig door,bewegen is de sleutel tot verbeterd functioneren. Pas de intensiteit wel aan aan wat u op dat moment voelt. Gestelde doelen als "dat raam moet afgezeemd" of "ik moet nog maar 3 km" zijn de valkuilen. Op het juiste moment rust nemen voorkomt vervelende terugval en verlenging van ongemak.

Vraag: Kan ik blijven sporten tijdens de behandel episode?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk na de eerste 3 dagen na de behandeling. Het is het wel aan te raden om de intensiteit en risico's aan te passen. De intensiteit door rustig, zonder piekbelastingen te bewegen. Springen, duiken, vallen en explosieve training zijn voornamelijk in de eerste week na de behandeling niet handig om te doen. Het risico kan verlaagd worden door bekende, al vaak getrainde bewegingen te herhalen en geen nieuwe oefeningen te gaan uitvoeren.

Vraag: Wat kan ik de eerste behandeling verwachten?
Antwoord: De eerste behandeling staat in het teken van kennismaking. Eerst vindt er een oriënterend vraaggesprek plaats. Hierin komen de huidige klachten en de direct gerelateerde klachtengeschiedenis aan bod. Daarnaast wordt er ingegaan op het medisch verleden. Wanneer blijkt dat uw klachten mogelijk verminderd kunnen worden door Manuele Therapeut e.s. wordt er overgegaan tot onderzoek. Dit bestaat uit een algemeen lichamelijk en specifiek op het klachtgebied gericht onderzoek. Tevens vindt er een meting van het gehele lichaam plaats via een biomechanische analyse. Deze analyse bepaalt hoe uw lichaam behandeld zal worden. De uiteindelijke behandeling vindt over het hele lichaam plaats, waarbij u ligt op uw rug, linker- en rechterzijde, en zit. Na de behandeling vindt er nog een nameting plaats waarin de moeizame of pijnlijke bewegingen van vóór de behandeling nogmaals herhaald worden. U krijgt dan ook uitleg over de eventuele nareacties.